ΔΙΑΥΛΟΣ

Πελοπόννησος

Κέντρο Πρόληψης «Δίαυλος»: Επιμορφωτικές Ημερίδες για Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων

Η συνεργασία και η δικτύωση του Κέντρου Πρόληψης «Δίαυλος» με θεσμούς και φορείς της Π.Ε. Λακωνίας, αποτελούσε πάντοτε βασικός πυλώνας του έργου του Κέντρου.
21 Νοεμβρίου 2023 20:53