ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», την οποία υπέβαλλε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 10.845.000,00 €.

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά στην κατασκευή επτά (7) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), εξυπηρετώντας οκτώ (8) Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπό τη συμπίεση, μεταφόρτωση και τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους εφτά (7) ενδιάμεσους ΣΜΑ στις δύο Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Π.Ε. Μεσσηνίας και Π.Ε. Λακωνίας) καθώς και στους δύο κεντρικούς ΣΜΑ (Π.Ε. Κορινθίας και Π.Ε. Αργολίδας). ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 / 2η / Δ.04-03 / Ε.04-03.01

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συγκεκριμένης Πράξης θα κατασκευαστούν οι ακόλουθοι ΣΜΑ:

  • ΣΜΑ Αγίων Θεοδώρων
  • ΣΜΑ Βόρειας Κυνουρίας,
  • ΣΜΑ Νότιας Κυνουρίας
  • ΣΜΑ Μονεμβασίας
  • ΣΜΑ Δυτικής Μάνης
  • ΣΜΑ Ελαφονήσου
  • ΣΜΑ Καλαμάτας – Μεσσήνης

Οι ΣΜΑ αποτελούν βασικές υποδομές της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, καθώς εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τη συνολική διαχείριση των αστικών αποβλήτων και τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, μέσω του συγκεκριμένου έργου βελτιώνεται το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, επιτυγχάνοντας οικονομία κλίμακας.

Η «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξη της Πράξης. Ειδικότερα, ήταν υπεύθυνη για την έρευνα και τη χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης και λειτουργίας των ΣΜΑ, για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, την εκπόνηση των μελετών κατασκευής των συγκεκριμένων Σταθμών, του συνόλου των αδειοδοτήσεων, αλλά και της τελικής υποβολής. Σημαντική θα είναι και η συμβολή του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και κατά την φάση κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, καθώς θα συνδράμει το Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου ως προς τον συγκεκριμένο στόχο.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις