ΣΠΑΡΤΗ. Η ΔΕΥΑ Σπάρτης ενημερώνει πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος καταθέτει νομοσχέδιο με το οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) γίνεται (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και «…με το οποίο ουσιαστικά καταργεί την αυτονομία των Διοικητικών και Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων και γίνεται απαρχή για την ιδιωτικοποίηση των νερών στην χώρα μας».

  • Ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης με την υπ’αρ. 35/7-3-2023 απόφασή του ομόφωνα εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:

«Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Σπάρτης απαιτεί άμεσα την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής”, συντασσόμενο ομόφωνα με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις που έχουν λάβει χώρα δημόσια στη δημόσια διαβούλευση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα (ΚΕΔΕ, ΕΔΕΥΑ, ΠΟΕ ΔΕΥΑ και λοιπούς παρόχους ύδατος).

Το νερό είναι η πηγή ζωής για κάθε άνθρωπο και αποτελεί κοινωνικό αγαθό το οποίο κατοχυρώνεται και Συνταγματικά. Στο ελληνικό δίκαιο, η ιδιωτικοποίηση του νερού αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατης δικαστικής κρίσης της ίδιας της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία ύψωσε δικαστικά εμπόδια στο ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και, βέβαια κατ’ επέκταση, στον πολιτικό φορέα υλοποίησής του, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ, σε μία από τις σπουδαιότερες αποφάσεις της των τελευταίων ετών, τη ΣτΕ 1906/2014.

Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα πρόσφατα η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε στις αποφάσεις 190 και 191 του ΣτΕ, κατά το Σύνταγμα (άρθρα 5 και 21) ομοίως. Με τις διατάξεις που προτείνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου σχετικά με τις αρμοδιότητες της νέας αυτής αρχής, την σύνθεση της και τη λειτουργία της επέρχεται πλήρης κατάργηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των ΔΣ των ΔΕΥΑ, καθώς και των Δημοτικών Συμβουλίων που τα ελέγχουν, δημιουργούνται δε αντικρουόμενες διατάξεις, οι οποίες έμμεσα επιδιώκουν να καταργήσουν ισχύουσες διατάξεις. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ευθεία βολή κατά του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, αλλά και κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη διαχείρισής τους.

Επειδή, τα κύρια έσοδα των ΔΕΥΑ είναι τέλη που επιβάλλονται στους δημότες και αποτελούν ανταποδοτικά τέλη, τα οποία οφείλουμε να αποδίδουμε με έργα στις χωρικές αρμοδιότητες μας, σε καμία περίπτωση ε’ αυτών δεν μπορούν να επιβληθούν υπέρογκα και προσχηματικά πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων μας, ούτε να χρηματοδοτούν με αόριστα ποσοστά τη λειτουργία ανεξάρτητων αρχών.

Επειδή είναι αντισυνταγματική κάθε προσπάθεια κλυδωνισμού της δημόσιας διαχείρισης του ύδατος με τρόπο που όλα αυτά τα χρόνια έχει κατοχυρωθεί με ειδικές διατάξεις με πρόσχημα δήθεν τήρηση αρχών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, που προσβάλλουν στο σύνολο τους όλους όσους εργάζονται σε ΔΕΥΑ και όσους όλα αυτά τα χρόνια άσκησαν αιρετά τις διοικήσεις αυτών.

Επειδή, η ένταξη των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο μη υφιστάμενου ανταγωνισμού δημιουργεί την πεποίθηση ότι υποκρύπτει την διάθεση για τη μετάβαση των υπηρεσιών παροχής ύδατος στην ιδιωτικοποίηση τους, κάτι προφανώς που αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στο θεμελιώδες δικαίωμα στο πόσιμο νερό που οφείλουν να προστατεύουν όλα τα κράτη, ως πηγή ζωής για τον άνθρωπο, γεγονός που συνεπάγεται ότι καμία ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την συνταγματική αυτή υποχρέωση.

Επειδή, η ΡΑΕ έχει αποδείξει το ρόλο της τα τελευταία χρόνια στη ρύθμιση της ενέργειας (ηλεκτρικής και φυσικού αερίου), ο οποίος έχει στεφθεί με την απόλυτη αποτυχία. Εξαιτίας δε αυτού οι ΔΕΥΑ αναγκάστηκαν να απορροφήσουν το κόστος ενέργειας προκειμένου να μην επιβαρύνουν καθόλου τους δημότες τους. Σε κάθε περίπτωση το νερό δεν είναι αντικείμενο προς πώληση και ανταγωνισμού για να αναλάβει σε συνθήκες αγοράς να το ρυθμίσει.

  • Ζητούμε άμεσα την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού
  • Ζητούμε από όλους τους βουλευτές του νομού μας να συνδράμουν άμεσα στην απόσυρσή του!
  • Επιφυλασσόμαστε προς άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός!»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις