ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, «Μέριμνα» ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 11 μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

  • ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας - 1 θέση
  • ΔΕ Μαγείρων - 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, «Μέριμνα», Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 203 00 Λουτράκι, υπόψιν κας Ρήγα Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας : 27440-62000).

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις