ΕΛΛΑΔΑ. Επερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο Κυρ. Βελόπουλος, αναδεικνύοντας το μεγάλο πρόβλημα της καστανοκαλλιέργειας στην Τ.Κ Καστανίτσας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αλλά και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον Πάρνωνα.

Όπως αναφέρεται στην Επερώτηση, που απευθύνεται στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης-Επενδύσεων, «…Η ανάγκη παρέμβασης της Πολιτείας έγκειται σε όλα τα στάδια της αναδιάρθρωσης της καστανοκαλλιέργειας, δηλαδή: 1) στην κοπή, απομάκρυνση και αντικατάσταση όλων των νεκρών, προσβεβλημένων και υπέργηρων καστανόδεντρων με δενδρύλλια από φυτώρια, που θα προέλθουν από ελεγμένες, ανθεκτικές σε ασθένειες ποικιλίες, 2) στην τυποποίηση, εμπορία, μεταποίηση με θέσπιση προδιαγραφών ταξινόμησης του προϊόντος, και 3) στην απογραφή, μελέτη και αξιολόγηση υπαρχουσών ποικιλιών καστανιάς και δημιουργίας επιχορηγούμενων ελεγχόμενων φυτωρίων για παραγωγή νέων καστανόδεντρων».

Αναλυτικά η Επερώτηση:

«Σύμφωνα με επιστολή της Τοπικής Κοινότητας Καστανίτσας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αρ. πρωτοκόλλου 25/2020-16/9/2020: (βλ.“https://cdn.agrotypos.gr/sites/default/files/inline-files/provlimmata-kastaneona.pdf»), αναδεικνύεται το ζήτημα του τοπικού καστανεώνα, καθώς, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Καστανίτσας, των οποίων η καστανοπαραγωγή θεωρείται κύρια πηγή εσόδων. Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω επιστολή, εκτός από τα προβλήματα των ασθενειών (Έλκος και Σφήκα), αναφέρεται η μεγάλη ηλικία των δέντρων και ζητείται η ένταξη των καλλιεργειών τους σε πιλοτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της καστανοκαλλιέργειας στον Πάρνωνα, μέσω ΕΣΠΑ. Στην ίδια επιστολή, γίνεται αναφορά σε σχετική προμελέτη συγκεκριμένου κόστους, το οποίο κρίνεται, αφενός, ότι θα αποσβεστεί σε βάθος χρόνου μιας επταετίας, επιτυγχάνοντας την αύξηση της παραγωγής, και αφετέρου, ότι θα αποτρέψει την εξαφάνιση των καστανεώνων. Η ανάγκη παρέμβασης της Πολιτείας έγκειται σε όλα τα στάδια της αναδιάρθρωσης της καστανοκαλλιέργειας, δηλαδή: 1) στην κοπή, απομάκρυνση και αντικατάσταση όλων των νεκρών, προσβεβλημένων και υπέργηρων καστανόδεντρων με δενδρύλλια από φυτώρια, που θα προέλθουν από ελεγμένες, ανθεκτικές σε ασθένειες ποικιλίες, 2) στην τυποποίηση, εμπορία, μεταποίηση με θέσπιση προδιαγραφών ταξινόμησης του προϊόντος, και 3) στην απογραφή, μελέτη και αξιολόγηση υπαρχουσών ποικιλιών καστανιάς και δημιουργίας επιχορηγούμενων ελεγχόμενων φυτωρίων για παραγωγή νέων καστανόδεντρων. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να εντάξετε σε Προγράμματα Γεωργικής Ανάπτυξης (ευρωπαϊκά ή εθνικά) την καστανοκαλλιέργεια, προκειμένου αυτή να αναδιαρθρωθεί και να αναδιοργανωθεί, με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη του σχετικού προϊόντος σε όλα τα επίπεδα;

2. Πόσοι είναι οι δηλωμένοι καστανοπαραγωγοί της χώρας, που έχουν ως μοναδική πηγή εσόδων την καστανοπαραγωγή;».

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος Απόστολος Αβδελάς