ΒΛΑΧΙΩΤΗ. «Τα ευχάριστα νέα συνεχίζονται για τις ιατρικές μονάδες του νομού Λακωνίας» αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο βουλευτής Νεοκλής Κρητικός. «Αυτή τη φορά για το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, καθώς εγκρίθηκαν έξι (6) νέες θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού και συγκεκριμένα: δύο (2) ΔΕ Νοσηλευτικής, δύο (2) Νοσηλευτών / βοηθών νοσηλευτικής, μία (1) ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας και μία (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων. Η έγκριση αυτή έρχεται ως συνέχεια μίας σειράς γεγονότων, τα οποία στο τέλος οδηγούν στην πλήρη αναβάθμιση των ιατρικών μονάδων του νομού μας, έτσι ώστε το αίσθημα ασφάλειας και η ποιότητα πρωτοβάθμιας περίθαλψης να ανέβει ουσιαστικά σε νέο επίπεδο». Ο βουλευτής καταλήγει: «Προχωράμε δυνατά για τη συνολική αναβάθμιση των δομών Υγείας της Λακωνίας!»