ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πελοπόννησος

Δήμος Σπάρτης: Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

“…Η οικογένεια για τους Έλληνες είναι υψίστης σημασίας και είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί από την κρατική μέριμνα με τον καταλληλότερο τρόπο…”, αναφέρεται σε ανακοίνωση από τον Δήμο Σπάρτης
14 Μαϊος 2022 11:00