ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πελοπόννησος

Επιτροπή κατοίκων: Εδώ και τώρα, Προγραμματική Σύμβαση και Μελέτη για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

Καθυστερούν επικίνδυνα η Προγραμματική Σύμβαση και η Μελέτη για την ανέγερση του 6ου Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, προειδοποιεί η Επιτροπή των κατοίκων Νέου κόσμου - Ψυχικού
26 Μαϊος 2021 13:50