ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Οικονομία

Σε FOOD EXPO 2024, Horeca 2024 και 10η ΕΞΠΟΤΡΟΦ με το Επιμελητήριο Λακωνίας

Ενημέρωση για τη συμμετοχή Επιχειρήσεων/μελών του Επιμελητηρίου Λακωνίας στις Έκθέσεις FOOD EXPO 2024, Horeca 2024 & 10η ΕΞΠΟΤΡΟΦ /Κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής από το Επιμελητήριο Λακωνίας
13 Ιανουαρίου 2024 08:30