ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ

Life

Παναγιώτης Β. Τζουνάκος και Μαρία Ιωάννα Στεφάνου, από τις Εκδόσεις ΙΔΙΟΜΟΡΦή

Η Υπόσταση του Ανθρώπου, η επιστροφή στις μεγάλες αξίες της ύπαρξής του αλλά και η συσχέτιση της νευροεπιστήμης με την Τέχνη, νέες προτάσεις από τις μαχόμενες Εκδόσεις ΙΔΙΟΜΟΡΦή…
07 Ιουλίου 2022 08:34