ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι μια κατάσταση κατά την οποία μια κυβέρνηση έχει την εξουσία να μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές που κανονικά δεν θα της επιτρεπόταν να κάνει, για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της. Μια κυβέρνηση μπορεί να κηρύξει μια τέτοια κατάσταση κατά τη διάρκεια φυσικής καταστροφής, εμφύλιων ταραχών, ένοπλων συγκρούσεων, ιατρικής πανδημίας ή επιδημίας ή άλλου κινδύνου βιοασφάλειας. Το Justitium είναι το ισοδύναμό του στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, μια έννοια στην οποία η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μπορούσε να υποβάλει ένα τελικό διάταγμα (senatus konsultum ultimum) που δεν ήταν αντικείμενο αμφισβήτησης, αλλά συνέβαλε στη διάσωση ζωών σε περιόδους διαμάχης.

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σκεπτικό ή πρόσχημα για την αναστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών που διασφαλίζονται βάσει του συντάγματος ή του βασικού νόμου μιας χώρας, μερικές φορές μέσω στρατιωτικού νόμου ή ανάκλησης του habeas corpus. Η διαδικασία και η νομιμότητα αυτού διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Πελοπόννησος

Δήμος Ευρώτα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Τι σημαίνει αυτό!

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Ευρώτα, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 26ης…
27 Ιανουαρίου 2023 17:39
Πελοπόννησος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Βάστα Μεγαλόπολης και περιοχές της Δ.Ε. Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας

Στην κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προέβη με σχετικές αποφάσεις του ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.
26 Ιανουαρίου 2023 23:54