ΟΣΕ

Οικονομία

Τα σχέδια του ΟΣΕ  για τη «σιδηροδρομική αναβάθμιση» της Πελοποννήσου!

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Σπ. Πατέρας, συμπεριλαμβάνει στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του φορέα τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση όχι μόνο του βασικού σιδηροδρομικού κορμού της…
24 Ιουλίου 2021 10:23