ΠΟΥΝΤΑ

Πελοπόννησος

Εντάχθηκε η βελτίωση πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις Μαραθιά, Αγίου Γεωργίου και Ιέρακα!

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014 -2020, η βελτίωση πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις Μαραθιά Ελίκας, Βιγκαφίων Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών και Ιέρακα Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας
26 Μαϊος 2022 17:30
Πελοπόννησος

Δύο προτάσεις στο Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» υπέβαλε ο Δήμος Μονεμβασίας

Οι 2 προτάσεις - συνολικού ύψους 198.546 € - αφορούν σε βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις καθώς και στη βελτίωση – επισκευή πρόσβασης…
22 Φεβρουαρίου 2022 16:57