ΣΕΛΛΑΣΙΑ

Πελοπόννησος

H Σελλασία στην πρωτοπορία, σπάει την απομόνωση, προς χάριν της ελιάς!

Με όρεξη για γνώση απαντούν στην πανδημία πολίτες της Σελλασίας αξιοποιώντας την τεχνολογία επικοινωνίας, συσκέπτονται, συζητούν, σχεδιάζουν γύρω από τα βασικά προϊόντα του τόπου, την ελιά και το ελαιόλαδο. Webinars και QnA (Questions and Answers) για την παραγωγή της ελιάς σε ένα τόπο που, συνήθως, πρωτοπορεί.

20 Φεβρουαρίου 2021 20:41