ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Πελοπόννησος

Ο θρύλος του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Η ιστορία του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του «Μαρμαρωμένου Βασιλιά» που η παράδοση τον θέλει να περιμένει κάπου υπομονετικά τη στιγμή που θα ξανακαθίσει στο θρόνο της Βασιλεύουσας Πόλης
22 Μαϊος 2023 18:20