ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Από 1.440 που ήταν πριν τρείς εβδομάδες έπεσαν μόνο στα 1.216 πριν δύο εβδομάδες και στα 1006 την τελευταία τα νέα κρούσματα στην Πελοπόννησο. Με την Αχαϊα πάντα ψηλά στα 434 και τις Λακωνία και Μεσσηνία χαμηλά στα 43. Με την ανησυχία να κορυφώνεται λόγω του Πάσχα η Πελοπόννησος πρέπει να αντέξει και το άνοιγμα του Τουρισμού στα μέσα Μαίου αφού αποτελεί σημαντικό προορισμό.

Η γενική κατάταξη της εβδομάδας έχεις ως εξής:

Η κατάταξη έχει ως εξής:

- Αχαΐα: 434

- Κορινθία: 162

- Ηλεία: 123

- Αρκαδία: 111

- Αργολίδα: 90

- Λακωνία: 43

- Μεσσηνία: 43

Σύνολο: 1.006 νέα κρούσματα

Δευτέρα 19 Απριλίου (118)

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 56 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 21 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τρίτη 20 Απριλίου (197)

- 18 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 21 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 92 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 25 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλεία

- 32 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθία

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τετάρτη 21 Απριλίου (167)

- 18 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 24 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδία

- 65 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλεία

- 28 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας-

Πέμπτη 22 Απριλίου (156)

- 20 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 16 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 48 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 31 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 28 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Παρασκευή 23 Απριλίου (154)

- 13 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 74 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐα

- 14 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 29 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Σάββατο 24 Απριλίου (136)

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 19 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδία

- 62 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 15 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 13 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Κυριακή 25 Απριλίου (78)

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 16 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 37 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας