ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Σε δυσχερή θέση έχει πλέον περιέλθει το Καζίνο Λουτρακίου έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου που αφορούσε προγενέστερη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, βάσει της οποίας είχε γίνει δεκτή προσφυγή του καζίνο Λουτρακίου κατά του Δημοσίου για την επιστροφή περίπου 44 εκατ. ευρώ (έπειτα από τόκους και προσαυξήσεις) ως "αχρεωστήτως καταβληθέντων".

Η αμετάκλητη απόφαση (803/2020) του ΣτΕ με την οποία έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναίρεσης του Δημοσίου και της "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε." κατά της 8/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης τις προηγούμενες ημέρες καθαρογράφτηκε και θεωρήθηκε και πλέον δημιουργεί νέα δεδομένα για το Καζίνο Λουτρακίου. Και αυτό καθώς πάνω στην προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης είχε στηρίξει παρεμφερείς προσφυγές κατά του Δημοσίου, ύψους 30 εκατ. ευρώ (πλέον τόκων), που πλέον δεν έχουν καμία τύχη, όπως εξηγούν νομικές πηγές.

Περαιτέρω, με δεδομένη την κρίση στον κλάδο των καζίνο που επιδεινώθηκε από τα τέλη του 2019 και συνεχίστηκε το 2020 (το πρώτο δίμηνο καταγράφονταν υποχώρηση εσόδων κατά μέσο όρο σε ποσοστό 20%) μέχρι την αναστολή λειτουργίας των καζίνο λόγω COVID-19) και το αυξανόμενο βάρος των οφειλών της επιχείρησης, έχει δημιουργηθεί κλίμα ανησυχίας για την επόμενη ημέρα του Καζίνο Λουτρακίου και των 1.300 εργαζομένων του. Εκτιμάται πως οι ρυθμισμένες υποχρεώσεις του Καζίνο Λουτρακίου σε Δημόσιο και Ταμεία ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ και συνολικά αγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, όμως, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η απόφαση του ΣτΕ δημιουργεί νέα δεδομένα και συνολικά για την εξυγίανση του κλάδου του καζίνο, καθώς επιχειρήσεις που εμφανίζονταν να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο και εργαζόμενους διεκδικούσαν μερίδιο από την ίδια "πίτα" με επιχειρήσεις του κλάδου που ανελλιπώς καταβάλλουν τη μισθοδοσία στους εργαζομένους τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων.
Πόνταρε στις αποζημιώσεις

Το καζίνο Λουτρακίου ανέμενε την επιστροφή των περίπου 44 εκατ. ευρώ ευελπιστώντας ότι θα πάρει μεγάλη οικονομική ανάσα. Όπως έχει γράψει το Capital.gr., πρόκειται για ποσά που η επιχείρηση είχε καταβάλει στο Δημόσιο κατά το χρονικό διάστημα 2010 -2013 και τα οποία αντιστοιχούν αφενός στο επιπλέον ποσοστό της συμμετοχής του Δημοσίου στα μικτά κέρδη του από τα τυχερά παίγνια (33% αντί για 20%) και αφετέρου στο επιπλέον ετήσιο τέλος (730 χιλ. ευρώ αντί για 145 χιλ. ευρώ). Τα επιπλέον αυτά ποσά το καζίνο Λουτρακίου συμφώνησε ότι θα καταβάλλει στο Δημόσιο, με ιδιωτικό συμφωνητικό που συνήψε το 1995 με την τότε Υπουργό Ανάπτυξης, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί στον νομό Αττικής ένα μόνο καζίνο.

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης έκρινε πως το επιπλέον 13% επεβλήθη πέραν των αναγραφόμενων στην άδεια του Καζίνο Λουτρακίου, διότι επεβλήθη ως φόρος από πρόσωπο και όχι τη Βουλή. Έτσι επιδίκασε αποζημίωση 37 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον τόκων, για την περίοδο 2008 – 2011 (σ.σ. η επιχείρηση δεν μπορούσε να διεκδικήσει επιστροφή για έτη προ του 2008 λόγω παρέλευσης του δικαιώματος), ποσοστό που εκτιμάται στα 44 εκατ.ευρώ.

Το ΣτΕ αναίρεσε εξ ολοκλήρου την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και απέρριψε την προσφυγή του καζίνο Λουτρακίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση 803/2020, το ΣτΕ έκρινε συναφώς ότι τα επίδικα ποσά καταβλήθηκαν από το καζίνο Λουτρακίου αποκλειστικά επί τη βάσει της ως άνω ιδιωτικής συμφωνίας, και όχι ως υποχρεωτικές παροχές κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας ή κατόπιν καταλογισμού των ποσών αυτών ως φόρων. Ότι επομένως τα ποσά αυτά δεν έχουν τον χαρακτήρα του φόρου ούτε ακολουθούν αναγκαίως τη νομική φύση της ελάχιστης συμμετοχής του Δημοσίου στα μικτά κέρδη των καζίνο που προβλέπεται στον νόμο (ν. 2206/1994). Κατά τούτο, τα ποσά αυτά νομίμως καταβλήθηκαν από το καζίνο Λουτρακίου στο Δημόσιο. Περαιτέρω, το ΣτΕ έκρινε ότι η "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.", ως ανταγωνιστική επιχείρηση με το καζίνο Λουτρακίου, είχε έννομο συμφέρον παρέμβασης υπέρ του Δημοσίου στην εν λόγω δίκη, και κακώς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης την εξέβαλε τότε.

Καθώς η απόφαση του ΣτΕ είναι αμετάκλητη, πέραν της αποζημίωσης των 44 εκατ.ευρώ που διεκδικούσε το Καζίνο Λουτρακίου επηρεάζονται, όπως αναφέρθηκε, τουλάχιστον τρείς προσφυγές που εκκρεμούν σήμερα ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων Τρίπολης και Αθηνών, με τις οποίες το καζίνο αξιώνει από το Δημόσιο την επιστροφή επιπλέον 30 εκατ. ευρώ (πλέον των τόκων).