ΕΛΛΑΔΑ. Μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ενέκρινε κανόνες για την προστασία των δημοσιογράφων και το Συμβούλιο της Ευρώπης τίθεται κατά των Slapps καλώντας τα 46 κράτη - μέλη του να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές αγωγές που αποσκοπούν στη φίμωση των δημοσιογράφων και άλλων κριτικών παρατηρητών της πολιτικής ζωής όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα το Συμβούλιο απευθύνει σύσταση στα κράτη - μέλη «να επεξεργασθούν καθολικές και αποτελεσματικές πολιτικές προκειμένου να καταπολεμήσουν τις στρατηγικές αγωγές». Ως τέτοιες ορίζονται ενέργειες ή απειλές για προσφυγές στη Δικαιοσύνη με σκοπό την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό των δημοσιογράφων οι οποίες σύμφωνα με το Συμβούλιο αποσκοπούν «να εμποδίσουν, παρακωλύσουν, περιορίσουν ή τιμωρήσουν την Ελευθερία της Έκφρασης σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος».

Οι διώξεις αυτές μπορεί να διενεργούνται από μεγάλες εταιρίες, πλούσια πρόσωπα ή κυβερνητικά όργανα, οργανωμένα συμφέροντα.

Με σκοπό να διευκολύνει την αναγνώριση των αγωγών SLAP, η σύσταση των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης παραθέτει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο δέκα δεικτών, μεταξύ των οποίων «η εκμετάλλευση μιας ανισορροπίας ισχύος, η πλήρης ή μερική απουσία βάσης επιχειρημάτων που προβάλλει ο αιτών, ο δυσανάλογος, υπερβολικός ή παράλογος χαρακτήρας των αιτούμενων αποζημιώσεων, και η χρήση παρελκυστικών τακτικών».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, θεματοφύλακας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό τη γρήγορη επεξεργασία διαδικασιών όπως αυτές «και να αποτρέψουν οποιαδήποτε παρελκυστική τακτική». Επιθυμεί επίσης σε περίπτωση αγωγής SLAPΡ οι αιτούντες να υφίστανται «όλα τα δικαστικά έξοδο και τα έξοδα της διαδικασίας, περιλαμβανομένου του συνόλου των εξόδων εκπροσώπησης στη δικαιοσύνη του εναγομένου».

Ζητεί ακόμη από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα «υποστήριξης στους στόχους και στα θύματα και τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης».

Η ΠΟΕΣΥ, προσηλωμένη στην υπεράσπιση της ελευθεροτυπίας και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας επαναλαμβάνει ότι καταχρηστικές αγωγές και μηνύσεις, που αποσκοπούν στην χειραγώγηση και την φίμωση του Τύπου δεν είναι αποδεκτές, υπενθυμίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αναγνωρίζοντας την στρατηγική σημασία της προστασίας των δημοσιογράφων από τέτοιου είδους δικαστικές ενέργειες και διαπιστώνοντας, ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται κανένας επίσημος φορέας καταγραφής, διερεύνησης και τεκμηρίωσης τέτοιων περιστατικών, η ΠΟΕΣΥ έχει ιδρύσει Παρατηρητήριο. Το Παρατηρητήριο αυτό μέσω της συλλογής στοιχείων, της επικοινωνίας με τους διωκόμενους και της παρακολούθησης αντίστοιχων περιστατικών, είναι σε θέση να παρέχει συνδρομή, να διαμορφώνει θέσεις, σε συνεργασία και με τις Ενώσεις μέλη της, με σκοπό να συμβάλει στην συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου των SLAPPS. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, καλούμε τους συναδέλφους, που έχουν πέσει θύματα στρατηγικών αγωγών, να μοιραστούν μαζί μας το πρόβλημα.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις