ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Την ενεργοποίηση της απόφασης του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση για την αξιοποίηση παλιών και νέων συνεργιών της δημόσιας επιχείρησης με ιδιωτικούς ενεργειακούς ομίλους σε επενδύσεις ΑΠΕ, σηματοδοτεί η απόφαση της κοινής εταιρίας ΔΕΗ Ανανεώσιμες – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 10 MW στον ποταμό Λάδωνα.

Πριν από λίγες μέρες η αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εξέδωσε την άδεια εγκατάστασης του σταθμού που θα αξιοποιεί τις εκροές του ανάντη ΥΗΣ Λάδωνα της ΔΕΗ ΑΕ (ισχύος 70MW) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 34 Γιγαβατώρες ετησίως).

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στον ποταμό στη θέση «πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι» στις δημοτικές ενότητες Κοντοβαζαίνης και Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως το κόστος της επένδυσης θα ανέρθει στα 29 εκ. ευρώ, ενώ στη φάση της κατασκευής του έργου θα απασχοληθούν τουλάχιστον 150 άτομα.

Αξιοσημείωτο ότι ο ΜΥΗΣ κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου μέσα σε εκτάσεις της ΔΕΗ (9.5 στρέμματα)

Η κινητοποίηση της κοινής εταιρίας των ομίλων ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ προήλθε από τον κοινό στόχο και μετά από αναλυτική μελέτη των δεδομένων κόστους αλλά και των εσόδων που θα αποφέρει η λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

Στις τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου η κατασκευή υπόγειας σήραγγας που θα μεταφέρει νερό από το φράγμα και την υδροληψία του ΜΥΗΕ (κατάντη της διώρυγας φυγής του ΥΗΕ) μέχρι το χώρο όπου θα κατασκευαστεί ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός»

Η κοινή εταιρία ΔΕΗ Ανανεώσιμες – ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που θα κατασκευάσει και θα λειτουργεί τον σταθμό συστήθηκε το 2000 και συμπεριλαμβάνεται στα κοινοπρακτικά σχήματα που δημιουργούσε την εποχή εκείνη η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με ιδιωτικές ενεργειακές ή κατασκευαστικές εταιρίες προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ΔΕΗ, όπως έχει ανακοινώσει ο Γιώργος Στάσσης, επιδιώκει τις συνεργασίες για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Κάτι που έχει φανεί και από τα μνημόνια συνεργασίας που έχει συνάψει με ξένους ομίλους αλλά και προφανώς και από την αξιοποίηση παλιών συμφωνιών, όπως αυτή για το έργο στον ποταμό Λάδωνα.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναπτύσσει σειρά μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Μέσα στο 2006 ξεκίνησε η κατασκευή δύο εκ των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 MW . Και τα δύο βρίσκονται πλέον σε λειτουργία (Ελεούσα, της συμμετοχικής εταιρείας – ισχύς 6,6 MW, Δαφνοζωνάρα, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – ισχύς 11,2 MW).