ΕΛΛΑΔΑ. Την επίλυση ενός σημαντικού εμποδίου, ώστε χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες να πάρουν μια «ανάσα» ρευστότητας διευθέτησε ο νόμος για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Όπως αναφέρει και το σχετικό ΦΕΚ (Α’,Φ.54, 09/04/2021), «επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο».

Με απλά λόγια, έως το τέλος του έτους, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες θα μπορούν, είτε να συνάψουν νέο δάνειο, είτε να εκταμιεύσουν το δάνειο που είχε εγκριθεί, στο οποίο όμως δεν είχαν πρόσβαση λόγω αδυναμίας προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας στην τράπεζα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες παραγωγούς, που είχαν έγκριση είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για ανοιχτό δάνειο, ή γιατί χρειάζονταν ένα ποσό για να συμπληρώσουν το αναγκαίο χρηματικό ποσό και να προχωρήσουν μια επένδυση (π.χ. Σχέδιο βελτίωσης, Leader κ.λπ.) και δεν μπορούσαν να το πράξουν εξαιτίας του εν λόγω ζητήματος.

Πλήθος παραγωγών είχε απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για επίλυση του ζητήματος, καθώς αρκετοί εξ αυτών λογίζονταν ως καλοί πελάτες των τραπεζών. Με την αρωγή τους, το πρόβλημα έγινε αντιληπτό και πλέον επιλύεται.

Πηγή: ypaithros.gr