ΣΠΑΡΤΗ. Αυτοψία στο χώρο του αεροδρομίου της Σπάρτης πραγματοποίησε την Τρίτη 2/3, τεχνικό κλιμάκιο της Αναπτυξιακής «ΠΑΡΝΩΝ» σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα τεχνικών έργων, κ. Γιάννη Ράλλη και τον μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τις επόμενες μάλιστα μέρες θα υποβληθεί η σχετική έκθεση για την σύνταξη μελέτης και προϋπολογισμού των έργων που απαιτούνται, κατόπιν και των οδηγιών που δόθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή Σπάρτης, για την λειτουργία του αεροδρομίου.

Επιπλέον, ήδη δημοπρατήθηκε και έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου «Εργασίες βελτίωσης της ασφάλειας στο κτίριο της Φοιτητικής Εστίας Σπάρτης», κατόπιν και της σύνταξης και αποστολής σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Όπως γνωστοποιήθηκε αρμοδίως, «…οι εργασίες αυτές είναι σε πλήρη συμφωνία και συμβατότητα με τη συνολική μελέτη ολοκλήρωσης της φοιτητικής εστίας, που έχει εκπονηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

Κατά λέξη, ο Δήμος Σπάρτης, «... θα συνεχίσει τις προσπάθειές του με το Υπουργείο Παιδείας για την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό, προσθέτοντας έτσι στις υποδομές του ακόμη ένα κτίριο που μόνο πολλαπλά οφέλη μπορεί να προσφέρει ως προς τη στέγαση μαθητών και φοιτητών καθώς και την ενδυνάμωση της πόλης ως Εκπαιδευτικού και Πνευματικού κέντρου».