ΜΟΛΑΟΙ. Συνεχίζεται, στα προγραμματισμένα βήματα, η σειρά των έργων που εκτελούνται στον Δήμο Μονεμβάσιας.

Σειρά παίρνουν η επαναχρησιμοποίηση των νερών εκροής του βιολογικού καθαρισμού Νεάπολης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άρδευση, και οι 2 αναπλάσεις των πλατειών στις Τοπικές Κοινότητες Μεταμόρφωσης και Αγγελώνας.

Έτσι, ο Δήμος υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότηση του έργου, «Αναβάθμιση Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην Ε.Ε.Λ Νεάπολης» συνολικού προϋπολογισμού 910.000€ .

Αυτό σημαίνει την αναβάθμιση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινότητας Νεάπολης με στόχο την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις, όπως άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών ελιάς, κηπευτικών, πυρόσβεση κ.α.

Επιπλέον, υπεγράφησαν οι συμβάσεις των έργων, «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού 69.947,27 € και «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ Αγγελώνας» προϋπολογισμού 68.211,11 €.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων θα ξεκινήσει η εκτέλεση των έργων.

Δήλωσε ο Ηρακλής Τριχείλης:

«Με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, θα παραδοθούν στους κατοίκους των Κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και Αγγελώνας του Δήμου μας, καλαίσθητοι χώροι για κοινωφελή χρήση, οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της αγροτικής υπαίθρου, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας των οικισμών και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς τους και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη τους».