ΣΠΑΡΤΗ. Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18.30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) θα πραγματοποιηθεί τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο Περί αποδοχής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2015», αναδόχου Tσάκωνα Ιωάννη.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον Άγιο Ιωάννη της Δ.Ε. Μυστρά», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: α)«Προμήθεια – εγκατάσταση τηλεματικών μονάδων (Συσκευές GPS) για οχήματα Δήμου Σπάρτης» και β)Ετήσια συνδρομή για τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των οχημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση λόγω ανάκλησης υπολοίπων χρηματοδότησης για τα έργα: α) Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας, ποσού 1.079,13€ και β) Ανάπλαση οδού Λεωνίδου, ποσού 5.291,17 €».
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Περί αποδοχής ποσού 50.000 € για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055) - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2015», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Κατάρτιση - ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Αμέσως μετά, την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο, στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2016»