ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. Σε απάντηση της επιστολής του Δημάρχου Μονεμβασίας προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστας Πουλάκης.

Στην επιστολή του ο κ. Πουλάκης σημειώνει ότι «πάγια θέση του Υπουργείου είναι να μην τεθεί ζήτημα επαναχάραξης των διοικητικών ορίων των Δήμων» ενώ επισημαίνει ότι και όπου αυτό χρειαστεί να γίνει «θα γίνει με διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης με επιστολή που απηύθυνε προς τον κ. Πρωθυπουργό, τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τους βουλευτές του Νομού καθώς και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., τοποθετείται υπέρ της συνέχισης της σημερινής δομής του Καλλικρατικού Δήμου Μονεμβασίας και επισημαίνει ότι θα είναι τεράστιο λάθος για την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του η διάσπασή του σε περισσότερους Δήμους.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Πουλάκη έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας και τις απόψεις που καταθέσατε σε σχέση με την εν εξελίξει δημόσια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως σας είναι γνωστό, πάγια θέση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να μην τεθεί ζήτημα επαναχάραξης των διοικητικών ορίων των Δήμων παρά το γεγονός –και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την εκτίμηση που διατυπώνετε στην επιστολή σας-ότι οι εκτεταμένες και όχι πάντοτε με αντικειμενικά κριτήρια συνενώσεις Δήμων στις οποίες προέβη ο «Καλλικράτης» αποδείχθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις προβληματικές και δυσλειτουργικές.
Ωστόσο, έχοντας ως προτεραιότητα την επί της ουσίας και όχι την επί χάρτου μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να τεθεί στη δεδομένη στιγμή ζήτημα χωροταξικής αναδιάρθρωσης με εξαίρεση σαφώς κάποιες ακραίες περιπτώσεις όπου οι συνενώσεις έχουν κατά κοινή ομολογία αποδειχθεί μη βιώσιμες. Γι το λόγο αυτό επεξεργαζόμαστε προτάσεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο συμβολικά/πολιτικά αλλά και επί της ουσίας τους θεσμούς ενδοδημοτικής αποκέντρωσης ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα εγγύτητας των πολιτών προς τους Ο.Τ.Α. το οποίο δοκιμάστηκε εξαιτίας των τόσο εκτεταμένων συνενώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει ζήτημα αιφνιδιασμού ή μονομερών σχεδιασμών καθώς και η παραμικρή παρέμβαση στις ανωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνει με διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.
Θα χαρώ να λάβω τις προτάσεις σας και επί των ουσιαστικών ζητημάτων της μεταρρύθμισης.
Παραμένω στη διάθεσή σας
Με εκτίμηση
Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας Πουλάκης».