ΣΠΑΡΤΗ. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης νέας , 3ης Σύσκεψης των φορέων της Σπάρτης με θέμα την εξέλιξη της μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου διαπίστωσε και αποφάσισε το ΔΣ του σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Η εκ νέου ενεργοποίηση των φορέων της πόλης κρίθηκε αναγκαία, διότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του σωματείου, «υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην σύνταξη και προκήρυξη των τευχών δημοπράτησης της μελέτης (κλείνουν δέκα ολόκληροι (10) μήνες από την έγκριση της μουσειολογικής προμελέτης) , δεν έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους μελέτες που είναι απαραίτητες για την προώθηση του έργου, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων».

Επίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολόγηση της νέας σύσκεψης «η εμπλοκή του χώρου του ΧΥΜΟΦΙΞ στα ακίνητα που μετέφερε η Κυβέρνηση στο Υπερταμείο, που έχει συσταθεί για την εξόφληση του δημόσιου χρέους, δημιουργεί νέα προβλήματα και νέα δεδομένα για την τύχη του έργου και επιβάλλει την επιτάχυνση των μελετών και όλων των ενεργειών που θα διασφαλίσουν το έργο».

Παράλληλα, το ΔΣ των Φίλων του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου κρίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει αμέσως η διαβούλευση για την τύχη της παλαιάς, σιδερένιας Γέφυρας του Ευρώτα, διότι , όπως αναφέρουν, πρέπει το σύνολο της περιοχής που βρίσκεται πλησίον του ΧΥΜΟΦΙΞ να τεθεί υπό συνολική ανάπλαση, πράγμα που επιβάλει σχεδιασμό και προγραμματισμό.

«Η υπεραξία της περιοχής από την υλοποίηση του συνολικού έργου, Μουσείου και αναπλάσεων, θα είναι πολύ μεγάλη, με μεγάλες δυνατότητες να αξιοποιηθούν και οι ιδιωτικές περιουσίες που βρίσκονται στην περιοχή» αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση.

Τέλος οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους «για την μη εξασφάλιση της πληρωμής των απαλλοτριώσεων, των οποίων η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από το Εφετείο εδώ και μερικούς μήνες, και για τις οποίες η προθεσμία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι 18 μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος η απαλλοτρίωση καταργείται και ξαναρχίζει πάλι από την αρχή , πράγμα που σημαίνει καθυστερήσεις κάποιων ετών».

Για όλους αυτούς τους σοβαρότατους λόγους, ορίστηκε η νέα σύσκεψη των Φορέων της πόλης , στην οποία θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα, να πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας ( Ο.Ε.Β.Ε.Λ.) , Λυκούργου 61, στην Σπάρτη.