ΣΠΑΡΤΗ. To Kέντρο Μoose Language School, από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του, χαρακτηρίζεται από στοιχεία που είναι τελικά ζητούμε από τους γονείς και ευεργετικά για τους σπουδαστές. Σε μια γενική θεώρηση διακρίνει κανείς με ευκολία:

  • Σύγχρονες, λειτουργικές εγκαταστάσεις!
  • Εξειδικευμένο ανά αρμοδιότητα προσωπικό!
  • Λεπτομερή οδηγό σπουδών!
  • Επιτυχίες σε αριθμούς και ποιότητα σπουδών!
  • Άμεση σχέση με γονείς και κηδεμόνες!
  • Τιμές αντάξιες των σπουδών που προσφέρει!
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς χάσματα και καθυστερήσεις!

Ένα χαρακτηριστικό του Κέντρου που δεν είναι έντονα ευδιάκριτο στους πολλούς, αν και είναι διάχυτο, έχει να κάνει με την φυσιογνωμία του Διευθυντή Σπουδών, Γιώργου Μουστόγιαννη, που έχει οικοδομήσει μια αληθινή σχέση εμπιστοσύνης με κάθε έναν, ενώ παράλληλα διοχετεύει στους μαθητές του όχι μόνο την γνώση της γλώσσας αλλά και την συναισθηματική διάσταση που είναι απαραίτητη για να γίνει αυτή η γλώσσα κτήμα των μαθητών μαζί με στοιχεία τεχνικής επικοινωνίας, κουλτούρας και κωδίκων που η αγγλική (και αμερικανική) γλώσσα εμπεριέχει.

Πρόκειται δηλαδή για το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένα πραγματικό σχολείο που διδάσκει, αναδεικνύει και διαπραγματεύεται έναν ολοκληρωμένο κόσμο γύρω από την γλώσσα, της διδασκαλία της, την πιστοποίηση της, την χρήσης της αλλά και την συνύπαρξή της με την μητρική. Η.Μ.