ΝΑΥΠΛΙΟ. Αποφάσεις για μια σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Λεβιδίου, καθώς επίσης και στην έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης δαπάνης 73.160 ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Αθλητισμού – Τουρισμού (ΔΟΠΠΑΤ) του Δήμου Ναυπλιέων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προμήθεια θερμομονωτικού καλύμματος για την κολυμβητική δεξαμενή του δημοτικού κολυμβητηρίου Ναυπλίου και μηχανισμών περιτύλιξης.