Σε πλατεία ποικίλων χρήσεων μετατρέπεται το πρώην γήπεδο της Πλύτρας

ΠΛΥΤΡΑ. Σε πλατεία με πολλές και ποικίλες χρήσεις μεταμορφώνεται ο χώρος του πρώην γηπέδου της Πλύτρας, Δήμου Μονεμβάσιας, γεγονός που θα αναβαθμίσει περαιτέρω όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Ειδικότερα, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας», συνολικού προϋπολογισμού 271.545€.

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αφορά στη δημιουργία περιοχών διαφορετικής χρήσης και ενδιαφέροντος στην πλατεία με τη δημιουργία λειτουργικών ζωνών κίνησης πεζών, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εστιατορίων-αναψυκτηρίων, συγκέντρωσης – εκδηλώσεων και ζώνη περιπάτου προκειμένου αφ’ ενός να μην διαταραχθεί η σημερινή λειτουργία και χρήση της από τις τοπικές επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου να αξιοποιηθεί ολόκληρη η επιφάνεια της προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, υπογραμμίζει:

«Το εν λόγω έργο θα συμβάλει, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την απόδοση καλαίσθητου χώρου κοινωνικής συνεύρεσης και επικοινωνίας, στη βελτίωση της μορφής του οικισμού με την ανάδειξη και ενδυνάμωση του τοπικού οικιστικού χαρακτήρα, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής κίνησης της περιοχής, στην προβολή και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας και στη στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών και γεγονότων με την επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων με στόχο την ενίσχυση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής».