ΜΟΛΑΟΙ. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά της Covid–19, κοινοποιεί ο Δήμος Μονεμβασίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσλάβει 21 άτομα για διάρκεια 8 μηνών, δηλαδή:

  • 18 (ΥΕ) Εργάτες Καθαριότητας
  • 3 (ΔΕ) Οδηγούς Κατηγορίας Γ’

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 18/2 έως τη Δευτέρα 22/2.

Η Ανακοίνωση

Η Αίτηση Πρόσληψης

Η Υπεύθυνη Δήλωση

Η Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος