ΓΥΘΕΙΟ. Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Γυθείου, την Πέμπτη 25/2, και ώρα 16:30, προκειμένου να εκφραστούν γνώμες επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ανάπλαση της επαρχιακής οδού Ι. Γρηγοράκη.

Όπως αναφέρεται, η συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης των τοπικών συμβούλων του συνδυασμού «ΜΠΡΟΣΤΑ».

Έχει γίνει γνωστό πως η ανάπλαση περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως τη μετατροπή της οδού Ι. Γρηγοράκη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, αποξήλωση ασφάλτων και επίστρωση με κυβόλιθους, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, αλλαγή πλάτους οδοστρώματος με ταυτόχρονη επέκταση πεζοδρομίων και δημιουργία εσοχών στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη κι έτσι υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματίες, φορείς και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής να εκφράσουν σχετική γνώμη επί των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Όπως ενημέρωσαν οι Φίλοι του Συνδυασμού Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α., «…ενέργειες ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του Συνοικισμού αποτελούν πρωταρχικής σημασίας έργα στην ατζέντα της παρούσας Δημοτικής Αρχής».

Σημειώνεται πως, λόγω του χαρακτηρισμού της οδού ως επαρχιακής, για να υλοποιηθεί το έργο απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.