ΣΠΑΡΤΗ. Όπως ενημέρωσε αρμοδίως ο Δήμος Σπάρτης, οι δραστηριοποιούμενοι στη λαϊκή αγορά της πόλης, θα μπορούν να προσέρχονται σε αυτήν, για όλον τον μήνα Μάρτιο, μόνον εφόσον επιδεικνύουν τα αποτελέσματα rapid test για Covid-19.

Μάλιστα αυτά θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την προηγουμένη των ημερών διεξαγωγής των Λαϊκών Αγορών.

Σημειώνεται πως εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα η μη τήρηση των ανωτέρω, οι εν λόγω παραγωγοί θα απομακρύνονται και δεν θα έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν στην Λαϊκή Αγορά.