ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), ιδρύθηκε το 1970 με νομική μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο του την εξυπηρέτηση και προστασία των συμφερόντων της μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας (διακίνηση / εξαγωγή) των ελληνικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς, έχοντας γνώση του χαρακτηρισμού της ως "Εθνικό Προϊόν".

Παράλληλα η Ένωση φροντίζει να εκπροσωπεί τα μέλη της σε όλες τις αρχές, και τους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες.

Όπως αναφέρει η ΠΕΜΕΤΕ «οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, εντείνουν τον ανταγωνισμό ομοειδών προϊόντων καθώς οι τιμές αυτών καθορίζονται – επηρεάζονται από τις διεθνείς αγορές. Σε ότι αφορά στην εμπορεία (διακίνηση / εξαγωγή) των επιτραπέζιων ελιών, ο ρόλος της Ένωσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός καθώς μόνο ενωμένοι οι Έλληνες μεταποιητές – τυποποιητές μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολικά τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται στις διεθνείς αγορές».

Η ΠΕΜΕΤΕ απαριθμεί σήμερα περισσότερα από 50 μέλη μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την μεταποίηση, τυποποίηση και διακίνηση ή / και εξαγωγή επιτραπέζιων ελιών. Ανάμεσα στις 50 επιχειρήσεις – μέλη της ΠΕΜΕΤΕ οι 10 από τις ενεργότερες και ισχυρές είναι εταιρείες με έδρα και ιδιοκτήτες Πελοποννήσιους επιχειρηματίες.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο να καταστεί σαφές αν τα 10 μέλη από την Πελοπόννησο (Μεσσηνία και Λακωνία) συνυπογράφουν και συμφωνούν με το ύφος και το ήθος των εξωδίκων που έχει αποστείλει η ΠΕΜΕΤΕ σε ΜΜΕ της Μεσσηνίας, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα σχετικά με την υπόθεση της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας. Με δεδομένη την επισήμανση της ΠΕΜΕΤΕ ότι φροντίζει να εκπροσωπεί τα μέλη της σε όλες τις αρχές, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν οι 10 επιχειρηματίες μέλη της ΠΕΜΕΤΕ προκρίνουν και υιοθετούν την κατάθεση εξωδίκων.

Οι 10 Επιχειρήσεις – μέλη της ΠΕΜΕΤΕ στην Πελοπόννησο είναι:

  • ΑΒΕΤΡΟΜ Ε.Π.Ε. / ΦΑΡΑΙ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  • ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε. / 6ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗ
  • ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ / 12,3 ΧΛΜ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ,
  • Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  • ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΑΕΒΕ / ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. / ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
  • ΝΙΑΡΧΟΣ Π.Ε.Ε / ΚΛΑΔΑΣ, ΣΠΑΡΤΗ
  • ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε. / ΣΕΛΛΑΣΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
  • ΣΑΤΙΒΑ Α.Ε. / ΜΟΛΑΟΙ, ΛΑΚΩΝΙΑ
  • ΜΠΛΑΟΥΕΛ ΦΡΙΝΤΡΙΧ & ΣΙΑ ΕΠΕ / ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ


Όπως αναφέρουν Αγροτικοί Σύλλογοι και Φορείς της Μεσσηνίας «Η απόπειρα φίμωσης και εκφοβισμού του μεσσηνιακού Τύπου μέσω ποινικοποίησης της γνώμης, μας γυρνά σε σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας και δεν περιποιεί τιμή σε ένα Σωματείο το οποίο αποτελεί εκπρόσωπο επιχειρήσεων που πρωταγωνιστούν στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας, αποτελούν συνομιλητές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, χειρίζονται χρήματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επιτραπέζια ελιά, και αποτελούν πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Μας προκαλείται έτσι το ειλικρινές ερώτημα, εάν όλες οι άνωθεν επιχειρήσεις έχουν συναινέσει σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις».