ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Την προκήρυξη διαγωνισμού για έναν επιπλέον όροφο στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ενώ όπως γνωστοποιήθηκε, πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 3.065.225,14 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) είναι η Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.