ΜΟΛΑΟΙ. Με 6 θέματα Ημερήσιας Διάταξης, συνεδριάζει την Τετάρτη 23/6, το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας.

Η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ξεκινά στις 18:00.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

1ο: «Περί έγκρισης ή μη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Βοιών, Λακωνίας, σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση “Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας” (ΑΔΑ: ΩΔΒΗ4653Π8- 1ΗΩ)» (μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης).

2ο: «Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Επανάχρηση – αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Κοινότητα Μονεμβασίας»»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης

3ο: «Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας”»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4ο: «Περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, τροποποίησης τεχν. προγράμματος έργων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης

5ο: «Περί Γνωμοδότησης σχετικά με την ίδρυση παραρτήματος του 2/θ νηπιαγωγείου Μονεμβασίας στον Άγιο Ιωάννη Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στ. Χριστάκος

6ο: «Περί μίσθωσης ελεύθερου χώρου στην Κοινότητα Μεταμόρφωση»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις