ΜΑΝΗ. Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δόθηκε απάντηση στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με την «Αποκατάσταση των περιουσιών των πυρόπληκτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης», ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή τον Αύγουστο του 2021.

Ο Κ. Βελόπουλος, μεταξύ άλλων, ζητούσε να πληροφορηθεί από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης,

  • «Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα, προκειμένου να ανακουφίσετε τους πληγέντες πυρόπληκτους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, επαγγελματίες και λοιπούς κατοίκους του Δήμου Ανατολικής Μάνης;
  • Ποιες είναι οι αποζημιώσεις που αποδόθηκαν στους ως άνω πληγέντες, έως τώρα, ποιες αποζημιώσεις αναμένεται ακόμα να τους αποδοθούν και πώς κατανέμονται οι εν λόγω ανά πληγέντα κλάδο της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής;»

Υπουργείο Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημέρωσε πως, «Στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το έργο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005).

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, και η Περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδοτήθηκαν ως ακολούθως:

Πέραν των ανωτέρω ποσών η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιχορηγήθηκε επιπλέον με το ποσό των 1.240.000 € για αποκαταστάσεις υποδομών και καθαρισμούς ρεμάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 από τη ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 («πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α και β βαθμού της Χώρας»), με την υπ΄αριθμ. 81961/9-11- 2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.»

Ο Στέλιος Πέτσας, προσθέτει:

«Επίσης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων, υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης συνολικό ποσό ύψους 392.910,00€.

Επισημαίνεται, ότι ο εν λόγω Δήμος είχε χρηματοδοτηθεί με το ίδιο ποσό και κατά το προηγούμενο έτος.»

«Φιλόδημος ΙΙ»

«Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.:6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) απόφαση επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 150.000.000 €, εκ των οποίων ο Δήμος Ανατολικής Μάνης χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 356.100 €.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Ανατολικής Μάνης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 82744/11-11- 2021 έγγραφο.

Στο πλαίσιο αυτό, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 381945/18-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το συνημμένο σε αυτό έγγραφο και μόλις περιέλθει η απάντηση και από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο.»

Ζωοτροφές (Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας):

«Ήδη έχουν διανεμηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 71.820 κιλά μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για αιγοπρόβατα και βοοειδή από Επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει»

Από την ΠΕ Λακωνίας, η ενημέρωση έχει ως εξής:

«Με την υπ’ αριθ. 272372/27-8-2021 /ΑΔΑ:Ω8817Λ1-ΖΕΞ Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου διατέθηκαν πιστώσεις για την παροχή ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους πυρόπληκτων περιοχών με δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της υπ’ αριθ. 59906/10-8-2021/ΑΔΑ:ΨΜ5Ζ46ΜΤΛ6-ΥΙΟ Απόφασης, η οποία θα εκταμιευτεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απολογιστικά σύμφωνα με την πρόοδο των έργων.

Η Υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπολογιστούν βάσει των μητρώων που τηρούνται στο οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής καθώς και των καταστάσεων του ΕΛΓΑ, οι ανάγκες των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων του Δήμου Ανατολικής Μάνης και να διατεθούν οι αναγκαίες ζωοτροφές.

Ήδη έχουν διανεμηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 71.820 κιλά μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για αιγοπρόβατα και βοοειδή από Επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει.

Επιπροσθέτως, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από το άρθρο 16 του Ν.4797/2021 (ΦΕΚ 66Α΄) Επιτροπές Κρατικής Αρωγής.»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις