ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Δεν είναι ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Σταύρος Αργειτάκος ο αρμόδιος δημόσιος λειτουργός για όσα αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό γιατί μετά από την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων, από κάτω προς τα πάνω, την αρμοδιότητα και όλη την ευθύνη έχει αναλάβει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Σχετική απάντηση σε δημοσίευμα του notospress.gr δίνει ο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Σμυρνιώτης διορθώνοντας έτσι και ένα μεγάλο κενό στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου ΦΟΔΣΑ. Το αν και γιατί αλλά και πότε εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες από τους Δήμους στην Περιφέρεια ήταν ένα ζητούμενο ακόμα και για διακεκριμένους αιρετούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το δημοσίευμα του notospress ήρθε με καταλυτική παρέμβαση να προκαλέσει την απάντηση που πλέον κάνει ξεκάθαρο ότι για όσα αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων στους δήμους των 5 νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου την αρμοδιότητα έχει η Περιφέρεια, δηλαδή ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και όχι όπως θα περίμενε, κάθε λογικός πολίτης, ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των δήμων και ο πρόεδρος του. Συνεπώς ο κ. Αργειτάκος, αν και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, δεν φέρει και καμία ευθύνη για όσα ενδεχομένως αποτελέσματα παράγονται και διαμορφώνουν καταστάσεις τόσο στην κοινωνία όσο και στην αυτοδιοίκηση σε σχέση πάντα με το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων (ΣΔΙΤ).

Στην απάντηση ο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Σε πρόσφατο δημοσίευμα της ιστοσελίδας notospress.gr ο αρθρογράφος ισχυρίζεται πως οι αρμοδιότητες του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου έχουν γίνει «μπαλάκι» και ο Πρόεδρός του Δ.Σ κ. Αργειτάκος αρνείται ότι έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για την διαχείριση των απορριμμάτων». Ο κ. Σμυρνιώτης, αντιπρόεδρος του ΦΟΔΣΑ σημειώνει ότι «το δημοσίευμα απέχει πολύ από την αλήθεια».

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία αναμένουμε να λάβει χώρα και δημόσια στην ιστοσελίδα σας, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία :

Με την υπ’ αριθ. 39953/19886/7.12.2010 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου ανατέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου : «Η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από το νέο ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 5145/2-12-2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ». Στη συνέχεια ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την 3372/378/13.01.2012 Απόφαση αποφασίζει : «Αναθέτουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέχρι την ολοκλήρωσή τους την υπογραφή και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων: 1. Την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από τον νέο ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 5145/2-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού των σχετικών 10-13. 2.Την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ των οποίων παύει η λειτουργία και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από το έτος 2010 και έκτοτε ανέλαβε τις σχετικές αρμοδιότητες, που κατέχει μέχρι και σήμερα.

Με την απόφαση 5/12-9-2017 του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, εγκρίθηκε το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», που τέθηκε σε ισχύ στις 14-6-2018. Στην ανωτέρω προγραμματική σύμβαση (αρθ. 2) αναφέρεται σαφώς πως ανατέθηκε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου :

2.1 Ωρίμανση του Έργου (π.χ. οριστικοποίηση και έλεγχο μελετών και προγράμματος κατασκευής, λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2.2 Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου.

2.3 Παρακολούθηση ορθής οικονομικής εξέλιξης του έργου (π.χ. επίτευξη οροσήμων, χρηματοδοτικές συμβολές και μηνιαίες πληρωμές προς τον ανάδοχο, ορθή διαχείριση και απόδοση ετήσιων εισφορών ΦΟΔΣΑ προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Έργου).

2.4 Τυχόν ενδιάμεσες (προσωρινές) παραλαβές τμημάτων του Έργου (και έλεγχο οροσήμων) επί σκοπώ την παράδοση αυτών στον Κύριο του Έργου με τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

2.5 Μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση Σύμπραξης στον Κύριο του Έργου, κατά τον χρόνο λήξης της παρούσας, εφόσον διαπιστωθεί, με απόφαση κατά τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ότι ο Κύριος του Έργου έχει πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια και οργάνωση, ώστε να μπορεί να ασκήσει τις κατά νόμο αρμοδιότητες του.

Προς διευκρίνηση των όσων αφορούν το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ και το θέμα των αρμοδιοτήτων, σας αποστέλλουμε συνημμένη σχετική επιστολή του Δικτύου ΦΟΔΣΑ, όπου διευκρινίζεται πλήρως το σχετικό ζήτημα.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε πως πέραν των ανωτέρω που αφορούν θέματα αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, μαζί με τους δήμους μέλη του, εργάζονται επί μακρόν αρμονικά και μεθοδικά για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν την ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια μας».

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις