ΣΠΑΡΤΗ. «…Έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από Χαλάζι της 16ης Ιουνίου 2022 για καλλιέργειες κηπευτικών και εσπεριδοειδών στις Κοινότητες Λογγάστρας και Τρύπης (περιοχή Καραβά) της Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης και για Ελιές στην περιοχή “Λιοπάσι” της Κοινότητας Τρύπης», όπως ενημέρωσαν οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ ΔΕ Μυστρά.

  • Έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου στη Μαγούλα

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 (δηλ. για 15 ημέρες από την επόμενη της ζημιάς) στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της ΔΕ Μυστρά.

Οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Μαγούλα (Δευτέρα έως Παρασκευή, τηλ. 27313 61130 και 2731361118).

Παρατηρήσεις

  • Δεν καλύπτονται οι ζημιές σε μη συστηματικές ή εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, ή που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο έχουν λιγότερα από δέκα δένδρα ή καταλαμβάνουν κατ’ είδος, έκταση μικρότερη από ένα (1) στρέμμα. (Σημείωση: Ισχύει συνδυαστικά, δηλ. δεν καλύπτεται π.χ. έκταση 1,5 στρέμμα με 8 δένδρα,ούτε και έκταση 0,9 στρέμματα με 15 δένδρα).
  • Δήλωση ζημιάς υποβάλλεται μόνο αν από το συγκεκριμένο αίτιο έχει ζημιωθεί η καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής αναμενόμενης παραγωγής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον παραγωγό για υποβολή της δήλωσης

  • Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021. (Σημ. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων με τη δήλωση ζημιάς για το ζημιωμένο αγροτεμάχιο (όνομα παραγωγού, ίδια τοπωνύμια, έκταση και αριθμός δένδρων). Η Δήλωση Καλλιέργειας έχει υποβληθεί μαζί με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2021 στην ΕΑΣ Λακωνίας).
  • Για ζημιές σε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα συνυποβάλλεται και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Οργανισμού Πιστοποίησης.

Με την δήλωση ζημιάς καταβάλλονται από τους παραγωγούς τα τέλη εκτίμησης, που ανέρχονται σε: 0,10 €/δέντρο.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις