ΣΠΑΡΤΗ. «Ο Δήμος Σπάρτης απέκτησε Κανονισμό Άρδευσης, ύστερα από ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 07/06/24», σημείωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας.

Μάλιστα, ο Κανονισμός έχει συνταχθεί από τη «Δαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη κανονισμού άρδευσης Δήμου Σπάρτης», η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 246/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠ2ΒΩ1Ν-9Θ5). Ο Κανονισμός Άρδευσης (σχέδιο) εγκρίθηκε με το αρ. 7/25-4-2023 Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί τοπική κανονιστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ευχαριστεί όλες τις Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμβολή τους, καθώς επίσης τους Αντιδημάρχους Θέμη Πατσιλίβα και Παναγιώτη Τριτάκη, και τον Πρόεδρο της Ποταμιάς Μιχαήλ Λεοντσίνη για την ειδική προσφορά τους.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, «με τον νέο Κανονισμό, μπαίνουν σε τάξη οι όροι αποτελεσματικής λειτουργίας των δικτύων άρδευσης, καθώς και τα επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου, αλλά και των χρηστών των δικτύων, των καταναλωτών!»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις