ΣΠΑΡΤΗ. Στις 29 Αυγούστου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων), ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όπως μας ενημερώνει η Πρόεδρος της Επιτροπής αντιδήμαρχος κ Γεωργία Ζαχαράκη τα θέματα αφορούν, μεταξύ άλλων, ανακύκλωση, σίτιση σχολείου, αδέσποτα, αγροτική οδοποϊία, δημοτικά πάρκιν, αναμόρφωση προϋπολογισμού τεχνικού προγράμματος, έργα φωτισμού, κ.α.

Θέματα

1) Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες διαλογής - ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε6/6/2023 μελέτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

2) Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 5/2023 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης

3) Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

4) Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το Ν. 4830-2021» -Αναμόρφωση

5) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών για δημοτικό φωτισμό και για άρδευση για έργα οδοποιίας κλπ

6) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής

7) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής

8) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για θέματα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του Τμήματος Καθαριότητας της ΔΤΥΧΥΔΟΜΠ

9) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και τεχνικού προγράμματος 2023

10) Ανάκληση της υπ’ αριθ.179/04-08-2023 (ΑΔΑ: 9Ο5ΥΩ1Ν-90Β) Α.Ο.Ε. με θέμα «Περί καθορισμού όρων διαγωνισμού για την μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις