ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πελοπόννησος

Πέτρος Δούκας: Το Στρατηγικό μας Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη και τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Δήλωση του Δημάρχου Σπάρτης, Πέτρου Δούκα, για το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Σπάρτης για την Αγροτική Ανάπτυξη και τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας στην  επικράτεια του Δήμου
15 Οκτωβρίου 2021 18:09