ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υγεία

Θεραπεία Αποκατάστασης - Εντατική και συντονισμένη φροντίδα με το Πρόγραμμα Ημερήσιας Νοσηλείας

Το Πρόγραμμα Ημερήσιας Νοσηλείας του ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ αφορά άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα Κλειστής Νοσηλείας ή άτομα που δεν χρήζουν νοσηλείας και συνεχούς ιατρικής φροντίδας, αλλά έχουν ανάγκη από εντατική και συντονισμένη…
25 Ιουλίου 2022 12:35