ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Πελοπόννησος

Στον Άγιο Δημήτριο Ζάρακα οι φάκελοι τεκμηρίωσης για την Αναγνώρισή του ως «Μαρτυρικό Χωριό»

Ο Νεοκλής Κρητικός παρέδωσε στον Δήμαρχο Ευρώτα κ. Δήμο Βέρδο και στον πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακα κ. Δημήτρη Θεοδωρακάκο τους 2 φακέλους τεκμηρίωσης για την αναγνώριση του χωριού…
07 Ιουνίου 2021 11:23