ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Life

Πατούλης:  Αυτή είναι η θέση της γυναίκας…

«Η Γυναίκα στην Εξουσία» είναι το θέμα Ημερίδας της Περιφέρειας Αττικής.  Ο Γιώργος Πατούλης δηλώνει: «Πραγματική δημοκρατία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την ισότητα των φύλων»
29 Μαρτίου 2021 10:06