Γράφει ο Ανάργυρος Δ. Μαριόλης*

Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση, εξαιτίας των σφαλμάτων που διαχρονικά έχουν διαπραχθεί στο σχεδιασμό και τη διαχείρισή του.

Στα ενδημικά προβλήματα και τις πολλαπλές στρεβλώσεις, προστέθηκαν πρόσφατα και οι επιβαρύνσεις από την κρίση της οικονομίας και την αναποτελεσματικότητα των «μνημονιακών» πολιτικών για την άρση τους.

Στα φαινόμενα αυτά, η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας και η γενική/οικογενειακή ιατρική αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» του συστήματος υγείας, κατά κοινή ομολογία.

Υπό το πρίσμα αυτό, η εθνική πολιτική για την υγεία οφείλει να επαναπροσανατολισθεί προς την κατεύθυνση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την γενική/οικογενειακή ιατρική.

Η εξέλιξη αυτή πρέπει να συνοδεύεται με την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και πρόληψης και την υποστήριξη των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, σύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο η πολιτεία να εκπονήσει, να υποστηρίξει και να δεσμευτεί σε ένα νέο, ενιαίο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της γενικής/οικογενειακής ιατρικής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υφιστάμενες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας του δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα υπάγονται σε ολοκληρωμένα σχήματα λειτουργίας με την ενθάρρυνση συμβολαιακών, κοινοπρακτικών και ομαδικών πρακτικών άσκησης της κλινικής ιατρικής και της πρόληψης.

Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, απαιτείται πρωτίστως υψηλή πολιτική δέσμευση, καθώς και κινητοποίηση ανθρωπίνων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων, ώστε η δαπάνη για την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη δημόσια υγεία να προσεγγίσει τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους λόγους αυτούς, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία ενοποίησης των δυνάμεων του υγειονομικού τομέα (ανεξάρτητα από τις μέχρι σήμερα συνήθεις πρακτικές), ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες πολιτικές δεσμεύσεις, οι απαραίτητες αποφάσεις μεταφοράς πόρων και οι χρήσιμες λύσεις ανασυγκρότησης του δικτύου ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Είναι αυτονόητο ότι προϋπόθεση, αλλά και κινητήριος ιμάντας αυτής της προσπάθειας συνιστά η ενότητα, το κύρος και η αξιοπιστία του σώματος των γενικών/οικογενειακών ιατρών και των άλλων στελεχών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Με την πεποίθηση της θετικής ανταπόκρισης, καλούνται οι γενικοί/οικογενειακοί ιατροί και οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων που αναλαμβάνουν το ρόλο του οικογενειακού ιατρού στην κοινότητα (παθολόγοι και παιδίατροι), οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας, τα στελέχη της πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και οι ακαδημαϊκοί και οι επιστήμονες που είναι υποστηρικτές της απόπειρας «για την ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την γενική/οικογενειακή ιατρική», να συνδράμουν σε αυτό το εγχείρημα.

* Ο Ανάργυρος Δ. Μαριόλης M.D., Ph.D είναι Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός και Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης