ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Αύξηση σημείωσαν αυτή την εβδομάδα τα κρούσματα στην Πελοπόννησος αφού από 176 έγιναν 213. Με την Αχαϊα πάντα πρώτη λόγω και πληθυσμού αλλά και την Λακωνία από την τελευταία θέση να ανεβαίνει στην Τρίτη.

Αναλυτικά ανα ημέρα και Νομό:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου (21)

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 4 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου (37)

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου (31)

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 16 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου (39)

- 3 κρούσματα από την Π.Ε. Αργολίδας

- 6 κρούσμα από την Π.Ε. Αρκαδίας

- 18 κρούσματα από την Π.Ε. Αχαΐας

- 4 κρούσματα από την Π.Ε. Κορινθίας

- 2 κρούσματα από την Π.Ε. Λακωνίας

- 6 κρούσματα από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου (46)

- 4 κρούσματα από την Π.Ε. Αργολίδας

- 6 κρούσματα από την Π.Ε. Αρκαδίας

- 11 κρούσματα από την Π.Ε. Αχαΐας

- 1 κρούσματα από την Π.Ε. Ηλείας

- 1 κρούσμα από την Π.Ε. Κορινθίας

- 21 κρούσμα από την Π.Ε. Λακωνίας

- 2 κρούσμα από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Σάββατο 2 Ιανουαρίου (15)

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 2 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Κυριακή 3 Ιανουαρίου (24)

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 3 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 15 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

Η κατάταξη έχει ως εξής:

Αχαΐα: 79

Αργολίδα: 32

Λακωνία: 29

Αρκαδία: 24

Κορινθία: 23

Μεσσηνία: 14

Ηλεία: 12

Σύνολο: 213 νέα κρούσματα