ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Με εμφανή την αύξηση των κρουσμάτων και δύο περιοχές στην κόκκινη ζώνη η Πελοπόννησος υποδέχεται τον Φεβρουάριο. Πάτρα με 189 και Σπάρτη με 72 κρούσματα σε μια εβδομάδα βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένων μέτρων.

Αναλυτικά ανά νομό και ανά ημέρα τα 468 κρούσματα που εντοπίστηκαν από 25 έως 31 Ιανουαρίου έχουν ως εξής:

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου (45)

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 19 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 10 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 1 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τρίτη 26 Ιανουαρίου (70)

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 29 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου (76)

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 17 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 22 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου (74)

- 5 κρούσματα από την Π.Ε. Αργολίδας

- 1 κρούσμα από την Π.Ε. Αρκαδίας

- 37 κρούσματα από την Π.Ε. Αχαΐας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 12 κρούσματα από την Π.Ε. Κορινθίας

- 9 κρούσματα από την Π.Ε. Λακωνίας

- 3 κρούσματα από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου (93)

- 4 κρούσματα από την Π.Ε. Αργολίδας

- 3 κρούσματα από την Π.Ε. Αρκαδίας

- 35 κρούσματα από την Π.Ε. Αχαΐας

- 10 κρούσματα από την Π.Ε. Ηλείας

- 13 κρούσμα από την Π.Ε. Κορινθίας

- 14 κρούσμα από την Π.Ε. Λακωνίας

- 14 κρούσμα από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Σάββατο 30 Ιανουαρίου (66)

- 2 κρούσματα από την Π.Ε. Αργολίδας

- 9 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 29 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 7 κρούσμα από την Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Κυριακή 31 Ιανουαρίου (44)

- 3 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 23 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 6 κρούσμα από την Π.Ε. Κορινθίας

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

Η κατάταξη έχει ως εξής:

- Αχαΐα: 189

- Λακωνία: 72

- Κορινθία: 64

- Μεσσηνία: 47

- Ηλεία: 45

- Αρκαδία: 32

- Αργολίδα: 19

Σύνολο: 468 νέα κρούσματα