ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Την Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με αποφάσεις της ΕΝΠΕ και για αιτήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την ΕΝΠΕ ζητά η Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου της Παράταξης "Νέα Πελοπόννησος" Αντωνία Μπούζα.

Όπως αναφέρει η Αντωνία Μπούζα σε παρέμβασή της " η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσωπείται αρμοδίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ .
Δυστυχώς ένα έτος κοντά μετά τις αλλαγές στη Διοίκηση των Περιφερειακών Αρχών και παρά τα σημαντικά θέματα και τις μεγάλες αλλαγές που επήλθαν σε μείζονος λειτουργίας θεσμικά ζητήματα , η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Αρχής κινείται κυριολεκτικά εν κρυπτώ και με σιωπή περί των πρωτοβουλιών, αλλά και των αιτημάτων που αφορούν την Περιφέρειά μας .
Στην ΕΝΠΕ, εκπροσωπούνται όλες οι Περιφέρειες της Χώρας και εξ΄αρχής, επιτελεί ένα σημαντικό ρόλο ανάδειξης των αιτημάτων των Περιφερειών για την καλυτέρευση και τη διευκόλυνση της αποστολής τους , ευρισκόμενη συλλογικά και όχι μεμονωμένα, σε επαφή με την εκάστοτε κυβερνητική ηγεσία προς επίλυση διαφόρων καίριων ζητημάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω κι επειδή ουδέποτε θεωρήσατε απαραίτητο να πράξετε τα αυτονόητα, δηλαδή να ενημερώσετε Σώμα για τις συνεδριάσεις, τις εξελίξεις , τα ψηφίσματα και τη δική μας θέση σε όλα αυτά, παρακαλώ όπως μετά από τις συνεδριάσεις της ΕΝΠΕ οι εκπρόσωποι της Πελοποννήσου, ενημερώνουν ενδελεχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως άλλωστε γινόταν ανελλιπώς την προηγούμενη Περιφερειακή περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλώ όπως ενημερώσετε το Σώμα :
1. Αν σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ, η Περιφέρειά μας αιτήθηκε αλλαγή του άρθρου 93 του Ν.4623/2019 που αφορά τους Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας και αν ναι, για ποιο λόγο;
2. Ζητήθηκε στην ΕΝΠΕ, η κατάθεση σχετικού ψηφίσματος για το ανωτέρω θέμα και αν ναι από ποία Περιφέρεια της Χώρας ζητήθηκε ;
Σχετικά με το θέμα που ερωτώ και αφορά την ΕΝΠΕ, παρακαλώ όπως επιπροσθέτως απαντηθούν και τα κατωτέρω ερωτήματα τα οποία συνδέονται άμεσα:
1. Επιτρέπει ο Ν.4623/2019 την αλλαγή έδρας για τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, διότι αναφέρθηκε ως έδρα του η Περιφ. Ενότητα Μεσσηνίας, ενώ ο Νόμος ορίζει διαφορετικά και
2. Προέκυψε κάποιο πρόβλημα ή όχι, σχετικά με το πρόσωπο της επιλογής του κ. Περιφερειάρχη για τη θέση του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου, διότι μετά την ανακοίνωση του ονόματος από τον κ. Περιφερειάρχη και παρά την σαφή αναφορά του Νόμου, δεν υπάρχει σχετική γνώση στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, για την εξέλιξη της υπόθεσης".