ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ

Πελοπόννησος

Αντωνία Μπούζα: «Καταιγίδα νέων απεντάξεων αναγκαίων έργων στη Μεσσηνία»

«Στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα, μόνο οι τακτικισμοί, η ένταση, η αντεκδίκηση, η αυταρχική συμπεριφορά, η ανάδειξη του ΥΠΕΡΕΓΩ και η υποτίμηση κάθε άλλης σκέψης»
31 Μαϊος 2021 20:08