ΠΑΤΡΑ. Η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ενημερώνει τους συνδημότες μας ότι οσοι καταστηματάρχες επιθυμούν να κάνουν χρήση του Αιγιαλού έτους 2021 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζει η υπ’αριθ.47458 ΕΞ2020/15-5-2020(ΦΕΚ1864/Β/15.5.2020) ΚΥΑ, όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει, και μέσα στα χρονικά όρια της αρμοδιότητας του Δήμου (έως τέλος Απριλίου 2021) θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων (Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιούσιας – Τμήμα Εσόδων - Βότση 38 τηλ. 2613610256-336), το αργότερο μέχρι Μέχρι 31/3/21 πρέπει να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον αιγιαλό Πατρών ανακοίνωσε ο Δήμος προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. Τα παραπάνω σε αναμονή λειτουργίας της εστίασης και ομαλών συνθηκών λόγω Covid-19.