ΛΑΚΩΝΙΑ. Πλήρες το πρόγραμμα δράσεων για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας «Δίαυλος», και τον Απρίλιο:

  • Ομιλία σε γονείς μαθητών του 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης

Όπως αναφέρθηκε, «…είναι κοινώς παραδεκτό, ότι η θέσπιση ορίων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας είναι εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να “χτίσουμε” υγιείς σχέσεις συνεργασίας, να νιώσουν τα παιδιά ασφαλή και να κατανοήσουν ότι βρίσκονται υπό την προστασία και την καθοδήγηση των γονέων τους.

Άπειρες μελέτες έχουν δείξει ότι η θέσπιση ορίων με τον σωστό τρόπο, στη σωστή στιγμή και η συνέπεια σε αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με την τιμωρία, δεν περιορίζουν τις ευκαιρίες για πειραματισμό, αντιθέτως επιτρέπουν την αυθόρμητη έκφραση και συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να είναι ανεξάρτητα και υπεύθυνα.»

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των ορίων στο μεγάλωμα το παιδιών, σε συνεργασία με το 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης και την Δ/ντρια Ελένη Νοταρά, πραγματοποιήθηκε ομιλία – συζήτηση σε γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου, με θέμα τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών στις 7 Απριλίου 2022.

Εισηγήτρια της ομιλίας ήταν το επιστημονικό στέλεχος Κατερίνα Καργάκου – Κοινωνική Λειτουργός MSc, PhD.

  • Ομιλία σε γονείς του Δημοτικού Σχολείου Βλαχιώτη με θέμα τη συνεργασία σχολείου - οικογένειας

Το παιδί, όταν εισέρχεται στο σχολικό πλαίσιο, αρχίζει να κινείται ανάμεσα σε δύο συστήματα που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους: Την οικογένεια και το σχολείο.

Όπως συχνά υποστηρίζεται, το σχολείο είναι – μετά την οικογένεια – το πιο σημαντικό πλαίσιο με το οποίο το παιδί έρχεται σε επαφή και το οποίο επιδρά στην κοινωνικο-συναισθηματική του ανάπτυξη.

Τα δύο αυτά συστήματα δεν είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, αλλά βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, δηλαδή, οι αλλαγές και τα γεγονότα που συμβαίνουν στα μέλη του ενός επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του άλλου.

Βεβαίως, το σχολείο και η οικογένεια έχουν ως σημείο τομής και ως κοινό ενδιαφέρον τους το παιδί. Η πολύπλευρη ανάπτυξη του και εξέλιξή του απασχολεί και ενδιαφέρει και τα δύο αυτά συστήματα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν υπάρχει μια καλή σχέση συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας βοηθά το παιδί να μαθαίνει καλύτερα, να προσαρμόζεται ευκολότερα και να αναπτύσσει θετική στάση για το σχολείο και τη μάθηση-σημαντικοί δείκτες για την υγιή ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Κινούμενοι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με τον Νικόλαο Μυλωνάκο εκπαιδευτικό στο Δημοτικού Σχολείο Βλαχιώτη, το Κέντρο πρόληψης «Δίαυλος», πραγματοποίησε στις 6 Απριλίου 2022, μια διαδικτυακή ομιλία- ενημέρωση στους γονείς των μαθητών του σχολείου, με εισηγήτρια την Ασπασία Γκουντούνα, Κοινωνική Λειτουργό και Επιστημονικό Στέλεχος του «Διαύλου».

  • Σεμινάριο Νηπιαγωγών στον «Ρούλη Κουβαρούλη και τη Ρίτσα Κουβαρίτσα»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίαυλος», σε συνεργασία με την Δ/ντρια του 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης, Ελένη Νοταρά, υλοποίησε 9 - 10 Απριλίου 2022, διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο σε νηπιαγωγούς στο πρόγραμμα ψυχοσεξουαλικής διαπαιδαγώγησης: «Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα».

Στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας 12 ωρών, παρουσιάστηκε στους νηπιαγωγούς με βιωματικό τρόπο το εγχειρίδιο «Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα», μέσω της επεξεργασίας θεματικών ενοτήτων.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το Κ.Π. «Όραμα» Ν. Πέλλας σε συνεργασία με νηπιαγωγούς του Νομού και είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος της εφαρμογής του προγράμματος στους νηπιαγωγούς, είναι η ενημέρωση τους για τα επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της ψυχοσεξουαλικής εκπαίδευσης, αλλά και η κατανόηση της σημασίας της εκπαίδευσης των νηπίων σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και συμπεριφοράς. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νηπιαγωγών αναφορικά με τον ρόλο τους αλλά και τον ρόλο των γονέων στην διαμόρφωση μιας κατάλληλης αναπτυξιακά, σεξουαλικής συμπεριφοράς, με τελικό στόχο την εξοικείωση των νηπιαγωγών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι σε θέση να το εφαρμόσουν στα νήπια που φοιτούν στα σχολεία τους.

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, συμμετείχαν 27 νηπιαγωγοί που υπηρετούν στην Π.Ε. Λακωνίας. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το σεμινάριο, ως προς το περιεχόμενο, ιδιαίτερα στοχευμένο, δομημένο και συστηματικό, συμπεριλαμβάνοντας την απαραίτητη θεωρητική βάση αλλά και μία πληθώρα πρακτικών εφαρμογών. Ως προς τον τρόπο παρουσίασης, δήλωσαν πως ήταν ευχάριστος και παράλληλα μεταδοτικός και επιμορφωτικός. Τέλος, συμφώνησαν πως ένιωθαν περισσότερο επαρκείς αναφορικά με την ψυχοσεξουαλική τους κατάρτιση, αλλά και περισσότερο προετοιμασμένοι να εισάγουν την ψυχοσεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα νηπιαγωγεία και να διαχειριστούν σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν στα νήπια και τους γονείς τους. Συντονίστριες του σεμιναρίου ήταν οι Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ψυχολόγος MSc, & Ασπασία Γκουντούνα, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.

Το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Κ.Π. «Δίαυλος», θεωρεί πολύ σημαντικό να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες νηπιαγωγούς, για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο φορέα σχετικά με την επιμόρφωσή τους στο πρόγραμμα «Ρούλης Κουβαρούλης» και τη περαιτέρω διάχυση και εφαρμογή του στα νηπιαγωγεία.

  • Ομιλία στους γονείς Γυμνασίου Μολάων για το διαδίκτυο

Αναμφισβήτητα η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και την καθημερινή κοινωνική μας ζωή έχει κάνει την τεχνολογία μέρος της ζωής μας. Νύχτα-μέρα «αγκαλιά» με τον υπολογιστή είναι όλο και περισσότερα παιδιά στη χώρα μας. Αυτό έχει συνέπειες στην κοινωνική τους ζωή και την ατομική τους κατάσταση.

Σε σχετικές έρευνες, ένα παιδί 12 ετών απάντησε πως «αν μου πάρεις το κινητό, μου παίρνεις ένα κομμάτι του εαυτού μου». Το Διαδίκτυο όμως δεν κρύβει μόνο γοητεία, αλλά και κινδύνους. Πρόκειται για μια εξίσου επιβλαβή και επικίνδυνη κατάσταση όπως ο εθισμός σε ουσίες και ο ιδεοψυχαναγκασμός.

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. Αναφέρεται στη περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή σου από τους φίλους, την οικογένεια και την εργασία σου, κυριαρχεί στη καθημερινότητα σου και είναι ένα στοιχείο της που δεν θέλουμε να αποχωριστείς.

Αν και ο όρος «εθισμός» στο Διαδίκτυο παραμένει αμφιλεγόμενος από την επιστημονική κοινότητα, εν τούτοις έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις παιδιών και εφήβων που δαπανούν υπερβολικά πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή παίζοντας ηλεκτρονικά-διαδικτυακά παιχνίδια, μιλώντας διαδικτυακά σε δωμάτια συνομιλιών ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης , ενώ ξεχνούν ή παραμελούν άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

Κινούμενοι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με την Δ/ντρια του Γυμνασίου Μολάων Ολυμπία Λαμπούση και την εκπαιδευτικό Χρυσούλα Κόϊκα, το Κέντρο πρόληψης «Δίαυλος», πραγματοποίησε στις 13 Απριλίου 2022, μια διαδικτυακή ομιλία- ενημέρωση με τίτλο: «Εθισμός στο Διαδίκτυο» στους γονείς των μαθητών του σχολείου, με εισηγήτρια την Ασπασία Γκουντούνα, Κοινωνική Λειτουργό και Επιστημονικό Στέλεχος του «Διαύλου».

  • Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για τη βία και της μορφές της

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης Βραχεία Παρέμβαση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην Σπάρτη. Η παρέμβαση είχε ως θέμα τη Βία καθώς και τις μορφές αυτής. Σημαντική υπήρξε η συμβολή των ίδιων των μαθητών στη συγκεκριμένη δράση, καθώς οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά μέσω της δραστηριοποίησής τους σε ομαδικές εργασίες με σκοπό την ενημέρωση τους πάνω σε θέματα που άπτονται της βίας.

Συντονίστρια της παρέμβασης ήταν η Κοινωνιολόγος Νίκη Φανού - επιστημονικό στέλεχος ΕΣΠΑ στο Κέντρο Πρόληψης «Δίαυλος».

  • Ομιλία σε γονείς του Νηπιαγωγείου Παπαδιανίκων για τους κινδύνους του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Η παθολογική χρήση του Διαδικτύου αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο με ανησυχητικές διαστάσεις και στη χώρα μας. Από το 2018 η παθολογική χρήση του διαδικτύου περιλαμβάνεται ως διαταραχή στη λίστα της Παγκόσμιας Ταξινόμησης των Νοσημάτων (ICD-11, 2017) και περιγράφεται ως «επίμονη ή υποτροπιάζουσα συμπεριφορά τόσο σοβαρή, ώστε να λαμβάνει προτεραιότητα έναντι των λοιπών ενδιαφερόντων της ζωής».

Προβληματισμός αλλά και ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των παιδιών σε θέματα που άπτονται της χρήσης του διαδικτύου προκύπτει και από τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ σε 400 σχολεία στην οποία συμμετείχαν 14.000 μαθητές ηλικίας 10-17 ετών . Όσον αφορά στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου το 34% των παιδιών δήλωσε ότι νιώθει ότι παραμελεί τις δραστηριότητές του για χάρη του ψηφιακού κόσμου και το 20% απάντησε ότι δεν ξέρει αν αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παραδοχή από τα παιδιά ότι σχεδόν οι μισοί γονείς δε θέτουν όρια στα παιδιά τους όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η πλειοψηφία των παιδιών (41%) ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην ηλικία των 7-8 ετών, ενώ το 20% δήλωσε ότι ξεκίνησε σε ηλικία των 4-6 ετών.

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν πριν την εμφάνιση της πανδημίας, γεγονός που μας οδηγεί στη σκέψη ότι τα ποσοστά αυτά πιθανότατα να είναι ακόμη πιο ανησυχητικά σήμερα.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης για τους κινδύνους του διαδικτύου και της υπερβολικής χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και κινητών, σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ομιλία σε γονείς στις 13 Απριλίου 2022. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν και προκύπτουν από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, της οθόνης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ιδιαίτερα των βίαιων, καθώς και των ορίων που πρέπει να θέσουν οι γονείς, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους.

Ομιλήτρια ήταν το επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Δίαυλος» κα Καργάκου Κατερίνα – Κοινωνική Λειτουργός MSc.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις